NINGSIH, K. ANALISIS TITIK IMPAS CABE JAMU (Piper retrofractum Vahl) LOKAL MADURA. AGROMIX, v. 4, n. 1, 18 Nov. 2013.