Ningsih, K. and Hamamah, H. (2017) “MATRIKS INTERNAL FACTOR EVALUATION (IFE) DAN EXTERNAL FACTOR EVALUATION (EFE) BUAH NAGA ORGANIK (Hylocereus Undatus)”, AGROMIX, 5(1). doi: 10.35891/agx.v5i1.694.