Ningsih, K. (2013) “ANALISIS TITIK IMPAS CABE JAMU (Piper retrofractum Vahl) LOKAL MADURA”, AGROMIX, 4(1). doi: 10.35891/agx.v4i1.772.