Wahyurini, E. T. “ANALISIS SEGMENTASI PASAR ‘LORJUK’ (Solen Grensalis) DI KABUPATEN PAMEKASAN”. AGROMIX, Vol. 6, no. 2, Nov. 2017, doi:10.35891/agx.v6i2.693.