[1]
M. Rofiud Darojat, M. Jamhuri and Saifulah 2022. NILAI-NILAI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL KH. FAQIH MASKUMAMBANG DAN KH. HASYIM ASY’ARI DALAM KITAB SYARH HAZZI RU’US. Journal Multicultural of Islamic Education. 6, 1 (Oct. 2022), 1-7. DOI:https://doi.org/10.35891/ims.v6i1.3461.