[1]
Reza Rahmatulloh, Moch. Nasir and Armuza, M. 2022. KONSEP TA’ARUF BERBASIS PENDIDIKAN MULTIKULTURAL PERSPEKTIF IBNU KATSIR DALAM SURAT AL-HUJURAT AYAT 13. Journal Multicultural of Islamic Education. 6, 1 (Oct. 2022), 80-90. DOI:https://doi.org/10.35891/ims.v6i1.3870.