(1)
Saifulah, M. S. M. DERADIKALISASI PENAFSIRAN AL QURAN DAN KESETARAAN DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN. IMS 2018, 1.