(1)
Saifulah, M. S. M. TASAWUF AMALI QODIRIYAH (SYAIKH ABD. QODIR ALJAILANI). IMS 2018, 2.