(1)
Reza Rahmatulloh; Moch. Nasir; Armuza, M. KONSEP TA’ARUF BERBASIS PENDIDIKAN MULTIKULTURAL PERSPEKTIF IBNU KATSIR DALAM SURAT AL-HUJURAT AYAT 13. IMS 2022, 6, 80-90.