Saifulah, M. S. M. (2018). DERADIKALISASI PENAFSIRAN AL QURAN DAN KESETARAAN DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN. Journal Multicultural of Islamic Education, 1(2). Retrieved from https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/ims/article/view/1183