M. Rofiud Darojat, M. Jamhuri, & Saifulah. (2022). NILAI-NILAI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL KH. FAQIH MASKUMAMBANG DAN KH. HASYIM ASY’ARI DALAM KITAB SYARH HAZZI RU’US. Journal Multicultural of Islamic Education, 6(1), 1-7. https://doi.org/10.35891/ims.v6i1.3461