REZA RAHMATULLOH; MOCH. NASIR; ARMUZA, M. KONSEP TA’ARUF BERBASIS PENDIDIKAN MULTIKULTURAL PERSPEKTIF IBNU KATSIR DALAM SURAT AL-HUJURAT AYAT 13. Journal Multicultural of Islamic Education, v. 6, n. 1, p. 80-90, 31 Oct. 2022.