Saifulah, Muh. Saiful Ma’ruf. 2018. “DERADIKALISASI PENAFSIRAN AL QURAN DAN KESETARAAN DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN”. Journal Multicultural of Islamic Education 1 (2). https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/ims/article/view/1183.