M. Rofiud Darojat, M. Jamhuri, and Saifulah. 2022. “NILAI-NILAI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL KH. FAQIH MASKUMAMBANG DAN KH. HASYIM ASY’ARI DALAM KITAB SYARH HAZZI RU’US”. Journal Multicultural of Islamic Education 6 (1), 1-7. https://doi.org/10.35891/ims.v6i1.3461.