Reza Rahmatulloh, Moch. Nasir, and Munif Armuza. 2022. “KONSEP TA’ARUF BERBASIS PENDIDIKAN MULTIKULTURAL PERSPEKTIF IBNU KATSIR DALAM SURAT AL-HUJURAT AYAT 13”. Journal Multicultural of Islamic Education 6 (1), 80-90. https://doi.org/10.35891/ims.v6i1.3870.