M. Rofiud Darojat, M. Jamhuri and Saifulah (2022) “NILAI-NILAI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL KH. FAQIH MASKUMAMBANG DAN KH. HASYIM ASY’ARI DALAM KITAB SYARH HAZZI RU’US”, Journal Multicultural of Islamic Education, 6(1), pp. 1-7. doi: 10.35891/ims.v6i1.3461.