[1]
M. S. M. Saifulah, “DERADIKALISASI PENAFSIRAN AL QURAN DAN KESETARAAN DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN”, IMS, vol. 1, no. 2, Sep. 2018.