[1]
M. S. M. Saifulah, “TASAWUF AMALI QODIRIYAH (SYAIKH ABD. QODIR ALJAILANI)”, IMS, vol. 2, no. 1, Oct. 2018.