Saifulah, Muh. Saiful Ma’ruf. “DERADIKALISASI PENAFSIRAN AL QURAN DAN KESETARAAN DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN”. Journal Multicultural of Islamic Education 1, no. 2 (September 23, 2018). Accessed June 13, 2021. https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/ims/article/view/1183.