Fauzi, and Anang. “ANALISIS NILAI-NILAI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL PADA BUKU AKIDAH AKHLAK MADRASAH ALIYAH KELAS XII”. Journal Multicultural of Islamic Education 6, no. 1 (October 28, 2022): 36-48. Accessed July 14, 2024. https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/ims/article/view/3606.