1.
Saifulah MSM. DERADIKALISASI PENAFSIRAN AL QURAN DAN KESETARAAN DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN. IMS [Internet]. 2018Sep.23 [cited 2021Jun.13];1(2). Available from: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/ims/article/view/1183