EDITOR IN CHIEF

Muhammad Nur Hadi. (SINTA ID : 6017078. ORCID ID : 0000-0001-6362-3561), Yudharta University of Pasuruan, Indonesia

 

MANAGING EDITORS

Mochamad Hasyim. (SINTA ID : 6017107). Yudharta University of Pasuruan, Indonesia

Sukamto, S.Ag., M.EI. Yudharta University of Pasuruan, Indonesia

Mukhid Mashuri. Yudharta University of Pasuruan, Indonesia

 

EDITORS 

Muhammad Nizar, (SINTA ID : 6016160). Yudharta University of Pasuruan, Indonesia

Dr. M. Anang Sholikhudin, S.PdI., M.PdI (SINTA ID : 6011429). Yudharta University of Pasuruan, Indonesia

 

SECTION EDITORS:

Hasan Saiful Rizal, S.PdI., M.Pd,  Yudharta University of Pasuruan, Indonesia

 

COPY EDITOR AND LAYOUT EDITOR:

Aslikha, (Sinta ID: 6019401) Yudharta University of Pasuruan, Indonesia