(1)
Kurnia Muhajarah; Muhammad Nuqlir Bariklana. Agama, Ilmu Pengetahuan Dan Filsafat. muallim 2021, 3, 1-14.