Kurnia Muhajarah, & Muhammad Nuqlir Bariklana. (2021). Agama, Ilmu Pengetahuan dan Filsafat. Jurnal Mu’allim, 3(1), 1-14. https://doi.org/10.35891/muallim.v3i1.2341