KURNIA MUHAJARAH; MUHAMMAD NUQLIR BARIKLANA. Agama, Ilmu Pengetahuan dan Filsafat. Jurnal Mu’allim, v. 3, n. 1, p. 1-14, 27 Jan. 2021.