[1]
Fadlullah, “Dilema Euthanasia Perspektif Etika Ilmu Pengetahuan”, muallim, vol. 3, no. 1, pp. 15-24, Jan. 2021.