[1]
Khalifah 2017. Penerapan Media Audio Visual dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Kelas VII Madrasah Tsanawiyah Nurul Jadid Pandaan Pasuruan. Studi Arab. 8, 1 (Jun. 2017), 75-90. DOI:https://doi.org/10.35891/studi arab.v8i1.1757.