KHALIFAH. Penerapan Media Audio Visual dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Kelas VII Madrasah Tsanawiyah Nurul Jadid Pandaan Pasuruan. Studi Arab, v. 8, n. 1, p. 75-90, 26 Jun. 2017.