APRI WARDANA RITONGA. Pengaruh Media Crossword Puzzle dalam Meningkatkan Maharah Qira’ah Siswa SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Studi Arab, v. 11, n. 2, p. 73-86, 31 Dec. 2020.