Khalifah (2017) “Penerapan Media Audio Visual dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Kelas VII Madrasah Tsanawiyah Nurul Jadid Pandaan Pasuruan”, Studi Arab, 8(1), pp. 75-90. doi: 10.35891/studi arab.v8i1.1757.