[1]
Khalifah, “Penerapan Media Audio Visual dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Kelas VII Madrasah Tsanawiyah Nurul Jadid Pandaan Pasuruan”, SA, vol. 8, no. 1, pp. 75-90, Jun. 2017.