[1]
Hasan Syaiful Rizal, “Hakikat Bahasa dan Budaya Melalui Tinjauan Tafsir al-Qur’an Surat al-Baqarah: 31-33, ar-Raḥmān: 1-4, dan Yūsuf: 2”, SA, vol. 12, no. 1, pp. 1-16, Jun. 2021.