Apri Wardana Ritonga. “Pengaruh Media Crossword Puzzle Dalam Meningkatkan Maharah Qira’ah Siswa SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School”. Studi Arab, Vol. 11, no. 2, Dec. 2020, pp. 73-86, doi:10.35891/sa.v11i2.2354.