Editorial Team

Chief Editor

Mochamad Hasyim, Universitas Yudharta Pasuruan

Team Editor

Nur Rokhmatulloh, Universitas Yudharta Pasuruan

Miftachul Taubah, Universitas Yudharta Pasuruan

Syaifullah, Universitas Yudharta Pasuruan

Sholihatul Atik Hikmawati, Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang

Khoirul Anwar, Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang